BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tháng Mười Hai 10, 2020 3:19 chiều

Kính thưa quý vị phụ huynh cùng toàn thể giáo viên và học sinh thân mến!

            Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới. Hiện tại đã có một ca bệnh phát hiện dương tính với Covid-19 tại Minh Hóa – Quảng Bình. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Y tế và nhà trường đưa ra các công việc cần thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Rất mong cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh chấp hành thực hiện tốt, để đảm bảo môi trường mầm non không dịch bệnh.

ảnh covid

 

ảnh covid 2

 

ảnh covid 3

 

ảnh covid 4

 

ảnh covid 5

ảnh covid 5

 

ảnh covid 7

 

ảnh covid 8

 

ảnh covid 9

 

ảnh covid 10