“HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO – MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP”

Tháng Tư 19, 2021 8:24 sáng

Vừa qua, ngày 15/04/2021 hưởng ứng cuộc vận động hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021 của Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn. Công đoàn trường Mầm non Quảng Hòa đã có 3 đồng chí tham gia hiến máu, số đồng chí hiến tặng được là 3 đồng chí.

171025646_517903582950551_5987397784269669818_n 173275250_481698153075836_4051977718825905715_n 173490630_1303302406706663_949875504218166648_n173656090_975320689884325_2741210330872898163_n

 

173637231_583760263017874_590697109935080710_n

173249682_317022473101954_4438684021938558864_n