Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Tháng Mười 18, 2016 2:56 chiều

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là một sự kiện đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và tất cả mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và chia sẻ kinh nghiệm của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Sự kiện này được tổ chức vào đầu tháng 10 hàng năm, đặc biệt, năm nay nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội khuyến học Việt Nam thì ý nghĩa của nó càng nhân lên gấp bội.

          Thực hiện kế hoạch số 1767/SGDĐT-GDCN-TX ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, UBND thị xã Ba Đồn chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với Hội Khuyến học xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” trên tất cả cơ sở, thiết chế giáo dục trong địa bàn từ 02/10 đến 09/10/2016 và tổ chức điểm Lễ phát động trường THCS Nguyễn Hàm Ninh

toan-truong-1